Home

“Insanity: Doing the same thing over and over again, and expect different results” – Albert Einstein –

FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN

The Football Coaching Institute (FCI) is in 2018 opgericht door Jurgen Langenhuizen (links op de foto), in collegiale samenwerking met Anjo Coppus (rechts op de foto) en  uit pure passie voor de prachtige voetbalsport en specifiek voor al die jonge mensen die hun droom najagen.
Anjo timmert als zelfstandig trainer aan de weg met zijn specifieke ideeën over het opleiden van jeugdspelers en heeft veel ervaring in amateur en betaald voetbal jeugd, in Nederland en in het buitenland.
Jurgen is een zeer ervaren manager in het bedrijfsleven en al jaren actief in de hogere Nederlandse amateurafdelingen met jeugd-, heren- en dameskeepers en leverde meerdere jeugdkeepers af aan verschillende profclubs.
De stelling van Albert Einstein houden we altijd in gedachte: “Waanzin: steeds maar weer hetzelfde blijven doen, en toch telkens andere resultaten verwachten”

FCI focust zich uitdrukkelijk op de rol van de trainer en de begeleiding van (jeugd)spelers waarbij de focus ligt op gedrag en samenwerking. Dit zijn cruciale aspecten als je (samen) betere resultaten wilt boeken! Daarom specialiseren wij ons in de begeleiding en verbetering van zowel trainers als spelers op hun weg om unieke talenten te identificeren en voeden. Coaches spelen een absolute sleutelrol in talent development. Dat is onze missie en wij vinden het heerlijk om te doen….

Om dit te doen hebben we een toonaangevend opleidingsprogramma ontwikkeld met als doel om het coaching potentieel te maximaliseren. De FCI benadering helpt trainers heel praktisch om deze doorslaggevende skills, die op en om het veld nodig zijn, te ontwikkelen. Dat doen we in seminars, cursussen en workshops en tevens 1-op-1 coaching.
​En dat kan zelfs in andere talen indien gewenst zoals Engels, Duits en Spaans.
Dit alles maakt Football Coaching Institute uniek en onmisbaar voor moderne voetbalcoaches!


The Football Coaching Institute is founded in 2018 by Jurgen Langenhuizen (on the left side of the photo), collaborating with Anjo Coppus (on the right side of the photo) and was born out of pure passion for the great sport of football and especially for young people chasing their dream.
Anjo is working hard as an independent coach with his specific ideas about educating academy players and has a lot of experience within (youth) amateur and pro league football, in The Netherlands and abroad.
Jurgen is a very experienced manager (in business) and also an experienced goalkeeper coach in the higher Dutch amateur leagues, training academy-, men- and ladies goalkeepers and delivered several goalkeepers to different pro club academies.
This Albert Einstein statement is always on our minds!

FCI focuses primarily on the role of the coach and the guidance of (youth)players, with a clear emphasys on behaviour and collaboration. These are crucial issues to be mastered if you want better results! That is why we specialize in guiding and improving coaches and players on their road to identify and nurture their unique talent(s). Coaches play an absolute key role in talent development. That is our mission and we love doing this….

​In order to do so, we have developed a leading education program on how to maximise a coach’s potential first. Our way of working really helps football coaches to learn and develop the crucial skills they need on and off the pitch. We offer courses, seminars and one-on-one coaching as well.
​And we do so in many different languages if you like such as English, Dutch, German and Spanish.
All of this makes The Football Coaching Institute truly unique and indispensible for modern football coaches!