Coaching

FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN

Elke ontwikkeling gaat gepaard met vallen en opstaan. Iedere speler en trainer maakt dit vroeg of laat mee. Stel dat je aanvoerder niet het gewenste voorbeeldgedrag toont of je 1e keeper komt terug van een blessure en je hebt een goed presterende reservekeeper? Of jij bént die aanvoerder of keeper? Deze dilemma’s zijn zeer reëel.
Het allerbelangrijkste in verder groeien is (zelf)reflectie en dat is helemaal niet gemakkelijk: want wie kent nu zijn eigen blinde vlek?! En jij hebt jouw waarheid, hetzelfde geldt voor de mensen met wie je te maken hebt. En ze zijn allebei net zo waar! Het gaat om het vaststellen van wat jouw rol is geweest in een gebeurtenis, hoe jij in de situatie gehandeld hebt en wat het resultaat daarvan was. Hoe kijk je daar op terug en wat had je anders gewild? Van daaruit kun je werken naar een nieuwe manier van denken, kijken en handelen.

Daar heeft eigenlijk iedereen hulp bij nodig. Vreemde ogen die je helpen om in de spiegel te zien wat er écht is en niet wat je graag wilt zien. Iemand die helpt om tot de oorzaak van het verschil tussen jouw huidige situatie en de gewenste situatie op te sporen én je helpt de antwoorden bij jezelf te vinden in plaats van bij iemand anders. Want jezelf kun je 100% beïnvloeden, iemand anders niet. Zowel de korte als de langere termijn dient daarbij overwogen te worden.

Ben je of ken je iemand bij wie dit speelt en wil je er iets mee, neem dan contact op via de contactpagina. Wij staan klaar om je te helpen!


 

Every development road has its bumps. Every player and coach has been or will go through this. Imagine your teamcaptain turns out not to be the example you want him to be or your first goalkeeper comes back from an injury and your second goalkeeper did a great job replacing him? Or maybe you ARE that teamcaptain or goalkeeper? These dilemmas are real!
The single most important thing in growing is (self)reflection, which is not easy at all: because, who knows his own blind spot?! And you know your truth, the same goes for the people you’re dealing with. And they are both equally true! It is about determining what your specific role has been in a certain event, how you acted and handled it and what the results of your actions were. How do you look back at it and what would you rather have had? From this point on you can work a new way of thinking, seeing and acting.

And actually, pretty much everybody needs help on this road. The eyes of a stranger will help you to see in the mirror what is really there and not just what you wánt to see. Someone who helps you to find the root cause of the difference between your current state and the future state you’d like to ben in and even help you to find the answers within yourself, rather than with someone else. Because you have a 100% influence on yourself, but not on someone else. Both short and long term should be considered.

Are you or do you know this person who can use a little help on these issues and do you want to move forward? Contact us via the contactpage. We are ready to help you!